MagicWall - An animated responsive image grid
"Vi lærer ikke af erfaringer. Vi lærer af at reflektere over erfaringer." John Dewey, pædagog og filosof

 

Art EQUAL understøtter tværfaglige samarbejder mellem pædagoger, dagplejere, lærere og professionelle kunstnere
På Art EQUAL-platformen kan du finde inspiration og konkrete værktøjer til at reflektere over kunst og kultur som ramme for inklusion og fællesskab i pædagogisk hverdagspraksis
   
© 2019 Elderberry Ab