Workshop musik och konst vid Gideåskolan

9 barn i åldrarna 6-7 år. Öka samarbetet mellan alla barn i gruppen. Minska utanförskap och gruppbildningar. Få alla att känna sig delaktiga i estetiska processer.

Aims and Objectives

  • Sång, musik, rörelse, dans och fokus på kroppsspråk. Kommunikation med sånger och olika riktiningar

Description

Metod: Sång, musik, rörelse, dans och fokus på kroppsspråket. Kommunikation genom sånger med olika riktningar. Variation mellan övningar där barnen skapar helt fritt och övningar som är mer styrda och kräver att barnen följer instruktioner och anpassar sig till gruppen. Upplägg: Vi inleder med att sitta i en ring på golvet. Det är viktigt att alla ser varandra och att alla vuxna deltar. Vi börjar med att sjunga en sång där varje barn får berätta vad de heter och sedan upprepar vi alla namnen och sjunger ”Kul att du är här” till varje barn. Den inledande sångsamlingen är ca 20 minuter lång och sångerna handlar om kroppen och hur man kan använda den i rörelse och dans, att vi alla är olika men ändå lika. Vi tränar oss i att stå i centrum och att låta andra stå i centrum. Vi jobbar med ögonkontakt och att titta på varandra när vi sjunger. Efter sångsamlingen går vi in i den del av workshopen som handlar om att skapa genom bild och form. Läraren placerar in barnen i tre grupper och står vid var sitt bord. På så vis ger vi inget utrymme för att någon bara vill samarbeta med sin bästa kompis medan någon annan aldrig blir "vald". Dagens övning är fritt skapande till musik. Vid varje bord finns ett stort pappersark där barnen får måla med vattenfärg. Vi ger inga instruktioner om vad målningen ska innehålla. Musikpedagogen spelar på piano medan barnen målar. När musiken stannar byter barnen plats och fortsätter att måla på den plats där kompisen nyss stod och målade. Musiken fortsätter och barnens skapande likaså. Till slut har pappersarket blivit ett konstverk. Avslutningsvis samlas vi och sjunger igen. Nu handlar sångerna om vänskap, att vara tillsammans, att det är bra att vi har varandra osv. En pojke uttrycker: "Den här sången är så snäll. Den tar vi igen!"

© 2019 Elderberry Ab