En workshop med hållbarhet som tema

Workshop handlar om hur viktigt det är att inkludera varandra i sammanhang där man får finnas som man är. Vägarna kan se väldigt olika ut, men det är vägar som når varandra.

Aims and Objectives

  • Hållbarhet, samarbete, inkludering, konst,

Description

Jag har pratat med mina elever om ”vad är hållbarhet för dej”. Vi kom in på förhållanden mellan olika människor. Hur har vi det med kompisförhållanden, familjen skolan osv? Hur är det i andra länder? Hur förhåller vi oss mot människor från andra länder ? Är det hållbart att vara rädd för andra ? om man är en god vän. osv “Vi är alla en del i en värld och i en social gemenskap. Vi bygger vägar till varandra på olika sätt, omedvetet och medvetet. Vår workshop handlar om hur viktigt det är att inkludera varandra i sammanhang där man får finnas som man är. Vägarna kan se väldigt olika ut, men det är vägar som når varandra Arbetsprocess: Skapandet börjar med att barnen ställer sig på det stora papperet, sakta går runt och känner in sig på ytan. Sedan, med en kolkrita, ritar de en cirkel/ring runt sig själv. Därefter får de i uppdrag att fylla/utsmycka cirkeln med ”sig själv”. Färg, form, material. Processen fortsätter sedan med att de skapar vägar till varandra. Alla ska binda ihop sig med alla. Vägarna kan ta sig olika uttryck. Vägarna får vindla och korsa andra vägar. Stora vägar. Små vägar. Järnvägar. Bilvägar. Cykelvägar. Promenadvägar. Djurvägar. Alla varianter. Under, över, bredvid.

© 2019 Elderberry Ab