Dans och konst på Alneskolan

Utgångspunkten i vår workshop med barn i åldern 2-5 år var ett stort antal färgade lakan. Med hjälp av lakan byggde vi olika landskap.

Aims and Objectives

Description

Utgångspunkten i vår workshop med barn i åldern 2-5 år var ett stort antal färgade lakan. Vi köpte vita lakan second hand och färgade själva, dessa använde vi på olika sätt under alla träffar med barnen. Utöver detta tillkom endast lite annat material. Med hjälp av lakan byggde vi olika landskap. Varje träff började med att barnen fick röra sig i/på/genom detta landskap. Vi blandade dansrörelser efter instruktion med mer fria rörelser, musiken fick vara med och styra tempo och uttryck. Landskapet som inledde varje träff förändrades och utvecklades i takt med att projektet fortskred, det blev något som barnen å ena sidan kunde känna igen, med samma färgade lakan, men å andra sidan något som överraskade eftersom det intog nya skepnader varje gång. Vi använde även lakanen som något att klä in sig/ klä ut sig i, något som kunde förstärka barnens rörelser och hjälpa dem att inta andra roller såsom superhjältar, fåglar, robotar, katter eller något annat. Musiken spelade alltid en viktig roll för att skapa olika stämningar. Tillsammans med barnen funderade vi hur vi med hjälp av lakanen och våra kroppar skulle kunna gestalta olika företeelser, det blev t.ex. en sol som lyser, en flod som rinner och ett berg som ska bestigas. Längre fram i projektet fick barnen riva sönder lakanen och göra remsor, remsor som användes på kroppen i olika rörelser och sedan även i skapandet av en stor gemensam bild. Bilden gjordes på ett papper som täckte nästan hela golvet. Till denna bild använde vi även kritor och lim. Den sista träffen avslutades med att vi tillsammans förvandlade bilden till något helt nytt. Vi rev sönder det stora papperet för att sedan sammanfoga alla delarna i en helt ny skepnad. Nu fick de arbeta med tredimensionell form och resultatet blev en spännande skulptur.

© 2019 Elderberry Ab