Art EQUAL platforma ir paredzēta pirsskolas un sākumskolas pedagogiem, kuri vēlas ierādīt mākslai un kultūrai būtisku vietu pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā. Art EQUAL veicina sadarbību un dialogu ar mākslas un kultūras profesionāļiem ar mērķi attīstīt jaunas pieredzes un idejas par to, kā darboties ar mākslinieciskiem un estētiskiem procesiem ikdienas pedagoģiskajā praksē.

Platformas mērķi


Atbalstīt visu bērnu tiesības uz pieeju un dalību mākslas un kultūras aktivitātēs.

Iedvesmot un palīdzēt bērnu izglītošanas un aprūpes profesionāļiem iekļaut mākslu un kultūru viņu pedagoģiskajā praksē

Veicināt iekļaujošu, atvērtu un rotaļīgu vidi caur mākslinieciskām un kulturālām aktivitātēm
Pavērt jaunu izpratni par estētiskām pieredzēm un mācīšanās procesiem ar starpnozaru sadarbību palīdzību

Platformas saturs

ART EQUAL platforma piedāvā atbalsta rīkus, iedvesmojošu materiālu, padomus un ieteikumus bērnu aprūpes dienestiem, bērnudārziem un skolām par to, kā veidot sadarbības ar profesionāliem māksliniekiem un kultūras iestādēm.

Praktiski piemēri

Izpēti dažādus veiksmīgus praktiskus piemērus un stāstus no iepriekšējiem projektiem un darbnīcām, kuros bērnu aprūpes dienesti sadarbojās ar mākslas un kultūras profesionāļiem.

Mācībmateriāli

Mācībmateriāli ir paredzēti bērnu aprūpes dienestiem, bērnudārziem un skolām, kuras uzsāk praktiskas sadarbības ar mākslas un kultūras profesionāļiem. Mācībmateriāli satur dažādus vingrinājumus un ieteikumus, lai palīdzētu abām profesionāļu pusēm un vadībai dokumentēt un izvērtēt savu darbu.

Mācībmateriāli

Mācībmateriāli ir paredzēti bērnu aprūpes dienestiem, bērnudārziem un skolām, kuras uzsāk praktiskas sadarbības ar mākslas un kultūras profesionāļiem. Mācībmateriāli satur dažādus vingrinājumus un ieteikumus, lai palīdzētu abām profesionāļu pusēm un vadībai dokumentēt un izvērtēt savu darbu.

Metodoloģijas rokasgrāmata

Šī publikācija apraksta ART EQUAL projekta galvenās idejas un konceptus, ieskaitot praktiskus rīkus, kuri ir balstīti aktīvās mācīšanās, monitorēšanas un izvērtēšanas procesos, un labas prakses piemērus.

Ieteikumi un idejas

Kā uzsākt sadarbību ar profesionālu mākslinieku vai kultūras darbinieku? Kas man jāapsver iepriekš un kā es sagatavoju savus kolēģus šīm aktivitātēm? Kā mēs varam nodrošināt bērnu iesaisti procesos? Art EQUAL partneri dalās ar saviem ieteikumiem un idejām.

Ieviešanas stratēģija

Kā es varu iesaistīt savu vietējo pašvaldību mākslas un kultūras programmās bērniem? Kā mēs integrējam mākslu un kultūru bērnu ikdienas dzīvē? Ieviešanas stratēģija satur visaktuālākos ziņojumus no Art EQUAL partnervalstīm un nodrošina vadlīnijas, kā uzsākt sadarbības un iesaistīt vietējos spēlētājus un iestādes.
© 2019 Elderberry Ab