Art EQUAL projekta
kopsavilkums

Art EQUAL ir stratēģiska partnerība, kuru atbalsta Erasmus Plus programma un kura balstās uz kopīgu nepieciešamību pēc kvalificētām metodēm, kā integrēt mākslu un kultūru pirmsskolas un sākumskolas bērnu izglītībā un aprūpē. Mēs atrodam labus piemērus gan praksē, gan teorijā par to, kā mākslinieciskas un kulturālas aktivitātes ir attīstījušas bērnu spējas mācīties, attīstīt personīgo attieksmi un vērtības, veidot attiecības ar apkārtējo pasauli.

Šī iemesla dēļ mums ir svarīga atbildība nodrošināt, lai māksla un kultūra ir klātesoša katra bērna dzīvē no paša sākuma.


Art EQUAL partneri ir izpētījuši savas nacionālās izglītības prioritātes, kā integrēt mākslu un kultūru bērnu izglītībā un aprūpē. Lai arī ir skaidrs, ka katram bērnam vajadzētu būt pieejamām šādām aktivitātēm, vēl arvien trūkst labas kvalitātes pakalpojumi un materiāli.

SADARBĪBAS AR MĀKSLINIEKIEM UN KULTŪRAS DARBINIEKIEM

Pieredze rāda ieguvumus no partnerību veidošanas starp bērnu aprūpes dienestiem un mākslas un kultūras sektora profesionāļiem. Šādas sadarbības paver jaunu izpratni par darbu ar mākslu un kultūru kā daļu no pedagoģiskās prakses. Tas sniedz iespēju bērnu aprūpētājiem un pedagogiem dokumentēt, pārbaudīt un izvērtēt savu praktisko darbu no jaunas perspektīvas. Viņi mācās eksperimentēt un iepazīt mākslinieciskās nozares un materiālus. Viņi atrod jaunus veidus kā iepazīstināt ar kultūru un iekļaut kultūras pieredzi savā ikdienas praksē.

ATBALSTA MATERIĀLI

Šie materiāli ir balstīti Art EQUAL partneru praktiskajā pieredzē, pētot bērnu sastapšanos ar mākslu un kultūru. Tie ir paredzēti profesionāļiem, kuri strādā šajā nozarē un kuri ir ieinteresēti izpētīt, kā sadarbības ar profesionāliem māksliniekiem un kultūras darbiniekiem var ienest jaunas iespējas pedagoģiskajā praksē.

Projekta partneri

Kulturprinsen, DK:

Kulturprinsen ir projektu attīstības centrs, kas veicina bērnu un jauniešu iesaisti mākslā un kultūrā. Ar partnerībām, tīklošanos un sadarbībām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī Kulturprinsen darbojas, lai nodrošinātu mākslu un kultūru kā integrētu katra bērna ikdienas dzīves sastāvdaļu.

Reykjavík School of Visual Arts, IS

Rejkjavīkas Vizuālās mākslas skola ir nevalstiska organizācija, kuru vada mākslinieki un dizaineri. Skola ik gadus slēdz pakalpojuma līgumu ar Rejkjavīkas pilsētas izglītības un jaunatnes departamentu, lai nodrošinātu ārpusskolas profesionālu mākslas izglītību bērniem no pirmsskolas līdz pamatskolas vecumam

Örnsköldsvik Kulturskola, SE

Ornskoldsvikas Kultūrskola ir vietējā kultūras skola ar mērķi izglītot bērnus un jauniešus dažādās mākslinieciskās izpausmēs. Skola piedāvā apmācību vizuālajā mākslā, dejā, kino, tēlotājmākslā un teātrī, kā arī veido sadarbības projektus ar lokāliem, nacionāliem un starptautiskiem partneriem.

Tris Krasas, LV

Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS darbības principi balstās jaunu ideju testēšanā mākslas un dizaina mācīšanas jomā. Strādā kā alternatīva mākslas skola, īpašu vērību pievēršot laikmetīgās mākslas un dizaina apguvei. TRĪS KRĀSAS darbojas arī skolotāju izglītībā, rīko izstādes un izdod mācību līdzekļus.

Bergen Kulturskole, NO

Bergenas kultūras skola piedāvā izglītību un nodrošina aktivitātes mūzikas, dejas, teātra, kino, vizuālās mākslas un dizaina nozarēs. Īpašs skolas uzsvars ir uz mākslas disciplīnu integrēšanu skolās 7-9 gadīgiem bērniem balstoties uz sadarbībām starp māksliniekiem un pedagogiem. Šo projektu sauc Kultūras karuselis.

Elderberry AB, SE

Elderberry AB strādā pie mācībmateriālu attīstības un stratēģiju izstrādes, sacerot, izmēģinot un uzlabojot publikācijas skolām, jauniešu, pieaugušo, skolotāju un VET izglītības jomām, bieži vien ar socio-kulturālu un urbānu pieeju. Kompānijai ir pieredze ar tādiem tradicionāliem mācībmateriāliem kā eLearning un eCulture. Elderberry arī ir plaša pieredze kā partnerim un koordinatoram ES projektos.

© 2019 Elderberry Ab