MagicWall - An animated responsive image grid
"Vi lærer ikke av erfaringer. Vi lærer av å reflektere over erfaringer." - John Dewey, pedagog og filosof.

 

Art Equal støtter sektorovergripende samarbeid mellom førskolelærere, kunstnere og kulturarbeidere.
Art EQUAL-platformen har inspirerende materiell og anvendbare verktøy som støtter samarbeidsprosess og refleksjon over kunst og kultur som ramme for inklusive læringsmiljøer i pedagogisk praksis.
   
© 2019 Elderberry Ab