LA OSS SAMARBEIDE
er et støtteverktøy for sektorovergripende samarbeid mellom skole/barnehage/SFO og kunstnere. Verktøyet skal støtte prosessene rundt håndtering og refleksjon over samarbeidsprossesser i tillegg til det man kan lære fra egen praksis og erfaringer.

FØR DU BEGYNNER
Sektorovergripende samarbeid krever ofte grundig forberedelser og enighet om fremgangsmåter, kjerneverdier, arbeidsflyt og mål. Art Equals prosessveileder kan være støttende gjennom disse første trinnene.
Last ned prosessveilederen her

REGISTRER DEG FOR Å BRUKE VERKTØYET
Før du begynner må det avgjøres hvem som skal lede samarbeidsgruppen (f.eks.SFO-leder), og hvem som skal delta i samarbeidet (f.eks. SFO-tilsatte og kunstner/ kunstnere).
Registrer her

KOM I GANG
Når du er klar til å sette opp et nytt samarbeid kan lederen av gruppen gi informasjon om samarbeidet under "Organisere samarbeid" og alle kan dokumentere refleksjoner, sammendrag av møter og legge inn beskrivelser under "Mine samarbeid".

Start nye samarbeid her
Dokumentér refleksjoner her

© 2019 Elderberry Ab