Sammendrag av
Art EQUAL prosjekt

Art Equal er et strategisk samarbeid sponset av Erasmus Plus-programmet basert på et felles behov for kvalifiserte metoder for å integrere kunst og kultur i barnehage/skole/SFO. Det finnes gode eksempler, som viser hvordan kunsteristiske og kulturelle aktiviteter støtter barns mulighet til å utvikle seg, utvikle personlige holdninger og verdier samt å bygge gode relasjoner.

Derfor har vi et stort ansvar for å sikre at kunst og kultur er tilstede i et hvert barns liv.


Art Equal-partnerne har forsket på deres nasjonale utdanningsprioriteringer knyttet til integreringen av kunst og kultur i barns opplæring og omsorg. Selv om det er klart at alle barn burde ha adgang til slike aktiviteter mangler det fortsatt gode tjenester og ressurser.

SAMARBEID MED KUNSTNERE

Erfaringene viser fordelene av å bygge relasjoner mellom barnehage/skole/SFO og fagfolk innen kunst- og kultursektoren. Slikt samarbeid åpner opp for nye forståelser rundt arbeid med kunst og kultur som en del av daglig pedagogisk praksis. Det gir ansatte som jobber med barn, pedagoger og lærere muligheten til å dokumentere, vurdere og reflektere over deres praksis sett fra nye perspektiver. De kan finne inspirasjon til å lære hvordan de kan eksperimentere og øve seg i kunstneriske metoder og bruk av ulike materialer. De kan også finne nye metoder i kulturformidling, samt bruke kulturelle erfaringer i daglig praksis.

EN STØTTENDE RESSURS

Denne ressursen er basert på Art Equal-partnernes delte praktiske erfaringer og utforskning av barns møte med kunst og kultur. Den er rettet mot andre fagpersoner som arbeider i dette området og som er interessert i å utforske hvordan samarbeid med profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere kan tilføre nye dimensjoner innenfor pedagogisk praksis.

Prosjekt partnere

Kulturprinsen, DK:

Kulturprinsen er et prosjektutviklingssenter med fokus på deltakelse av barn and unge i kunst og kultur. Gjennom nasjonale og internasjonale partneravtaler, nettverk og samarbeid arbeider Kulturprinsen for å sikre at kunst og kultur blir en integrert del av alle barns hverdag.

Reykjavík School of Visual Arts, IS

Reykjavik School of Visual Arts er en ideell organisasjon ledet av kunstnere og designere. En årlig kontrakt inngås med avdeling for opplæring og ungdom i Reykjavik. Det tilbys faglig opplæring i kunst til førskole- og ungdomsskoleelever som en fritidsaktivitet.

Örnsköldsvik Kulturskola, SE

Örnsköldsviks Kulturskola er en lokal kulturskole som tilbyr å lære barn og ungdom forskjellige kuntneriske uttrykk. Skolen tilbyr trening eller opplæring i visuelle kunst, dans, film drama og teater. I tillegg utvikler skolen samarbeidsprosjekter med lokale, nasjonale og internasjonale partnere.

Tris Krasas, LV

Kunstskolen TRĪS KRĀSAS ble etablert i år 2000 og er en privat organisasjon. Skolens hovedformål er å fremme opplæring i kunstneriske prosesser i Latvia.

Bergen Kulturskole, NO

Bergen kulturskole tilbyr opplæring og aktiviteter innen fagene musikk, dans, teater, film og visuell kunst. Bergen kulturskole siden 2016 hatt et spesiell fokus på å integrere kunstneristiske fag i SFO basert på et forpliktende og langvarig samarbeid mellom kunstnere og ansatt pedagoger. Dette prosjektet heter Kulturkarusell.

Elderberry AB, SE

Elderberry A8 tar seg av pensumtvikling og strategisk studier, skriving, testing, redigering og publisering innen skolen, opplæring for ungdom og voksne samt utdanning for kullturlærere og yrkeslærere.

Kontakt oss

Du er velkommen å, kontakte oss ved spørsmål angående prosjektets resultater og verktøy eller hvis du ønsker å dele dine erfaringer eller ideer med oss.
© 2019 Elderberry Ab