Metodehåndbok

 

En publikasjon som beskriver ideene bak Art Equal, inkludert aksjonslæring, evaluering ved å samle beskrivelser, og praktiske verktøy og eksempler på god praksis.


© 2019 Elderberry Ab