Tips og ideer

Hvordan kan jeg sette i gang et samarbeid med en profesjonell kunster eller kulturarbeider? Hva skal jeg vurdere på forhånd og hvordan skal jeg foreberede kolleger for de gjeldende aktivitetene? Hvordan skal vi sikre at barna deltar i prosessene? Art Equal-partnere deler sine tips og ideer ....
Last ned tips og ideer her

Prosessveileder

Art Equal-prosessveilederen kan hjelpe med å forberede ansatte og kunstnere/kulturarbeidere for samarbeidet og uformingen av et felles tankesett. Den kan også være støttende og veiledende for dem mens prosessen rundt refleksjon og læring fra egne erfaringer pågår gjennom hele samarbeidet.
Last ned prosessveilederen her.

Metodehåndbok

En publikasjon som beskriver ideene og konseptene bak Art Equal, inkludert aksjonslæring, evaluering gjennom samling av beskrivelser, samt praktiske verktøy og eksempler på god praksis.
Last ned håndboken her

Kursmateriale

Pensum og kursopplegg for Art EQUAL KA1 mobilitet opplæringsprogram.
Last ned pensum her

© 2019 Elderberry Ab