MagicWall - An animated responsive image grid
Vi lär inte utifrån erfarenheter. Vi lär av att reflektera över våra erfarenheter. - John Dewey, utbildare och filisof

 

Art Equal stöder yrkesövergripande samarbeten mellan pedagoger i förskola, förskoleklass och skolans tidigare år, konstnärer och kulturarbetare
Art EQUAL-plattformen erbjuder inspirerande material och användbara verktyg som stöder samarbete och reflekterar över kultur som ram för inkluderande lärmiljöer i pedagogisk kontext
   
© 2019 Elderberry Ab