Workshop musik och bild på Skogstrollet

Barn i åldrarna 4-5 år. Sjunga med olika syften: sång som ett eget språk och sång som metod för att lära sig det svenska språket. Rörelse, dans och fokus på kroppsspråket. Titta på sig själv och på andra och skapa bilder utifrån vad man ser/känner.

Aims and Objectives

  • musik, sång, språk, lärande, rörelse, dans, bild

Description

Vi inleder med att sitta i en ring på golvet. Det är viktigt att alla ser varandra och att alla vuxna deltar. Vi börjar med att sjunga en sång där varje barn får berätta vad de heter och sedan upprepar vi alla namnen och sjunger ”Kul att du är här” till varje barn. Den inledande sångsamlingen är ca 20 minuter lång och sångerna handlar om kroppen och hur man kan använda den i rörelse och dans, att vi alla är olika men ändå lika. Vi tränar oss i att stå i centrum och att låta andra stå i centrum. Efter sångsamlingen går vi in i den del av workshopen som handlar om att skapa genom bild och form. Inför detta moment har pedagogerna på förskolan fotograferat barnens ögon och skrivit ut dessa på papper. Vi börjar med att barnen får hitta sina egna bland alla olika ögon. Vi pratar om att alla har ögon men att alla ser olika ut. Barnen får klippa ut sina ögon och limma fast dem på ett stort papper. Därefter skapar de ett självporträtt. Med vattenfärg målar de näsa, mun, ögonbryn, hår, hudfärg osv. Med hjälp av spegeln kan de få en bild av hur de ser ut. En pojke lägger vikten vid sin skjorta och målar skjortans rutmönster i orange och blått i hela ansiktet på sitt porträtt. När alla är färdiga med sina porträtt får de lägga ifrån sig penseln och titta på sig själva i spegeln. Tillsammans sjunger vi ”Du är så fin och jag tycker om dig. Ingen är så fin som du i hela världen.” Workshopen avslutas med att vi sjunger sånger som handlar om att ”Du är fin”, ”Du duger som du är” och ”Tänk vad bra att vi har varandra”. Denna workshop följs av en workshop som följer samma upplägg men där barnen får måla av en kompis i stället för att göra ett självporträtt.

© 2019 Elderberry Ab