VI SAMARBETAR
är ett verktyg för tvärvetenskapligt samarbete mellan yrkesverksamma i förskola, förskoleklass och skolans yngre åldrar och professionella kulturarbetare. Syftet med verktyget är att stödja processerna i att leda och reflektera över samarbeten och lärande från praktik och erfarenhet.

INNAN DU BÖRJAR
Tvärvetenskapliga samarbeten kräver ofta genomtänkta förberedelser och överenskomnelser om tillvägagångssätt, kärnvärden, arbetsmiljö och mål. Art Equal-processguiden är en hjälp i dessa första steg i samarbetet.
Ladda ner processguiden här

REGISTRERING FÖR ATT ANVÄNDA VERKTYGET
Innan start ska man komma överens om vem som är gruppledare (t.ex. förskolechef) och vilka som som blir involverade som gruppmedlemmar (t.ex. pedagoger, lärare, kulturarbetare).
Registrera här

START
När det är dags att starta upp ett nytt samarbete ska gruppledaren fylla i inforation om samarbetet under "Hantera samarbeten" och alla kan dokumentera reflektioner, sammanfattningar från möten, skriva berättelser under "Mina samarbeten"

Start nya samarbeten
Dokumentation, reflektion

© 2019 Elderberry Ab