Två publikationer för att utveckla samarbeten mellan kulturarbetare och lärare i förskola, förskoleklass och skolans yngre åldrar.

Implementationsstretegi

  • Hur involveras närsamhället i barns möjligheter till kulturaktiviteter?
  • Hur integreras kultur i barns vardagsliv?
  • Implementeringsstrategin innehåller "state-of-the-art" rapporter från de olika samarbetsparterna i Art Equal och riktlinjer för hur man kan starta samarbeten och involvera lokala beslutsfattare och myndigheter.

Metodhandbok

  • Publikationen beskriver idéer och tankar som ligger till grund för Art EQUAL och inkluderar Action Learning, utvärdering genom att samla in berättelser och praktiska, pedagogiska verktyg genom goda exempel.
© 2019 Elderberry Ab