Tips och idéer

Hur startas ett samarbete upp med professionella kulturarbetare? Vad behövs som förberedelse och hur förbereder man kollegor för aktiviteten? Hur garanteras barns delaktighet i processerna? Samarbetsparterna i Art EQUAL delar med sig av sina tips och idéer...
Ladda ner tips och idéer

Processguide

Processhandboken för Art EQUAL kan fungera som ett stöd att förbereda personal och kulturarbetare för samarbetet hjälpa dem att utveckla ett gemensamt "mindset". Den kan också stödja och vägleda i reflektions - och lärandeprocesser utifrån erfarenheterna i det pågående samarbetet.
Ladda ner processguiden

Metodhandbok

Publikationen beskriver idéer och tankar som ligger till grund för Art EQUAL och inkluderar Action Learning, utvärdering genom att samla in berättelser och praktiska, pedagogiska verktyg genom goda exempel
Ladda ner metodhandbok

Kursplan

Kursplan och kursprogram för Art EQUAL KA1 mobility training programme.
Ladda ner kursplan

© 2019 Elderberry Ab